Mária Rádióban elhangzott
EVANGÉLIUMI LÉLEKTAN
című műsor részei

1. rész - 2013. július 3.

2. rész - 2013. július 17.

3. rész - 2013. július 31.

4. rész - 2013. augusztus 14.

5. rész - 2013. augusztus 28.

6. rész - 2013. szeptember 11.

7. rész - 2013. szeptember 25.

8. rész - 2013. október 9.

9. rész - 2013. november 6.

10. rész - 2013. november 20.

11. rész - 2013. december 4.

12. rész. - 2013. december 18.

befejező rész

 


Bűn és feloldozás a pasztorális tanácsadásban és a klinikai pszichológiában

Harmadik közös tanulmányi napját tartotta meg a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara és a Psycho-Logos szakmai társaság április 26-27-én a kar dísztermében. A szervezők célja saját megfogalmazásuk szerint: katolikus pszichológusok, lelkigondozók és lelkipásztorok számára „olyan szakmai és kommunikációs fórum megalapozása, ahol együtt kereshetjük, miként segíthetünk a ma emberének keresztényként a pszichológia sajátos eszközeivel”.

A rendezvény védnökének, Kovács Sándor főesperesnek és Jitianu Liviunak, a kar tanárának köszöntő szavai után egy szekus-történet – Szabó Róbert Csaba Lelkiismeretünk bekötő útjain című novellája – elemzése révén történt a témába való bevezetés: dr. Berszán István az irodalmon át olyan teológiai és pszichológiai témákhoz kalauzolta el a hallgatóságot, mint a bűn láthatóvá tétele, a feloldozás megszerzése reményében elkövetett újabb bűnök, az elfojtásból adódó ismétlési kényszer, a félelem és lelkiismeret egymáshoz való viszonya, a rossz kerülő útnak a jó egyenes út rovására történő választása, a lelkiismeret politikája és etikája, a megbocsátás és feloldozás összetartozása, a megbánásban és a megbocsátásban való osztozás.

A gyónással kapcsolatos lelkipásztori megfontolásokat osztott meg a résztvevőkkel Tófalvi Géza erkölcsteológus, gyakorló plébános, kiemelve, hogy a kiengesztelődés szentségét kérők motivációjának valahol a legmélyen mindig fellelhető a gyógyulás és a megtisztulás utáni vágy is, amely azonban feltételezi a az egészséges bűntudat meglétét, az Isten irgalmába és megújító erejébe vetett hitet, valamint az értelem és a szív megnyílását. 

Homa Ildikó klinikai pszichológus és pszichoterapeuta a bűn, a szégyen és a feloldozás témáit a kognitív nyelvészet segítségével közelítette meg, konklúzióként megfogalmazva: „a feloldozás akkor érkezik meg, ha Isten mellett mi is közbelépünk”.

A budapesti Sapientia Szerzetesi Főiskoláról érkezett vendég, dr. Kézdy Anikó pszichológus a bűntudat négy alapfajtáját, majd a megbocsátás fázisait – szembenézés és a felelősség felvállalása, a megbocsátás melletti döntés, a munkafázis és az elmélyítés – valamint az azokkal kapcsolatos elakadásokat vázolta. Dávid István református egyetemi lelkész és filozófus pedig a bűnről mint etikai kategóriáról, majd az azzal kapcsolatos emlékezésről, illetve felejtésről, végül pedig a fiatalok körében szerzett tapasztalatairól beszélt. 

A dr. Vik János által moderált kerekasztal-beszélgetés központi témája a feloldozó kapcsolat volt, amely fontossága és nélkülözhetetlensége révén hozzásegítette az előadókat és az aktív hallgatóságot, hogy összegezzék és továbbgondolják az előadásokon elhangzottakat.

A tartalmas programot, két, pszichoterapeuta által vezetett műhelymunka egészítette ki: Lázár Sarolta A többértelműségek párbeszéde,  Petrov Ljubomir Értékeket keresve, értékeket találva címmel vezetett gyakorlati foglalkozást.

A rendezvény végén közösen ünnepelt szentmise zárszavában, de a kötetlen beszélgetésekben is újra meg újra elhangzott: ezt a sorozatot folytatni kell, érdemes.
Bereczki Silvia sa

 

 

 

(Vasárnap)


Drd. Homa Ildikó, klinikai pszichológus, pszichoterapeuta, Kolozsvár: A bűn és feloldozás (kognitív) metaforái a klinikai gyakorlatban

Az előadás audió és ppt változata.


KATOLIKUS PSZICHOLÓGUSOK
ÉS TEOLÓGUSOK III. TALÁLKOZÓJA

Meghívó

A BABEŞ – BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM

RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIAI KARA és a

PSYCHO-LOGOS SZAKMAI TÁRSASÁG

tanulmányi napokat rendez
2013. április 26–27-én Kolozsváron

Bűn és feloldozás a pasztorális tanácsadásban és klinikai pszichológiában
címmel

A tanulmányi napokra szeretettel várunk MINDENKIT, aki a téma iránt érdeklődik, de különösen katolikus pszihológus kollegáinkat és lelkipásztorainkat. Célunk egy olyan szakmai és kommunikációs fórum megalapozása, ahol együtt kereshetjük, miként segíthetünk a ma emberének keresztényként a pszichológia sajátos eszközeivel.

PROGRAMTERVEZET:

2013. április 26., péntek

17.00 – 17.30 Megnyitó: dr. prof. Marton József dékán, Ft. Kovács Sándor főesperes

17.30 – 18.00 Előadás: dr. Berszán István, előadótanár, intézetigazgató, BBTE Bölcsészkar, Kolozsvár:  "Lelkiismeretünk bekötő útjain". Bűn és leleplező feloldozás Szabó Róbert Csaba szekus-történetében.

18.00 – 18.15 Kérdések

18.15-18.30 Szünet

18.30 – 19.00 Előadás: Ft. drd. Tófalvi Géza, plébános, erkölcsteológus, Kolozsvár: Megfontolások a gyónásról a lelkipásztor szemszögéből nézve.

19.00 – 19.15 Kérdések

19.15 – 19.45 Előadás: drd. Homa Ildikó, klinikai pszichológus, pszichoterapeuta, Kolozsvár: A bűn és feloldozás (kognitív) metafórái a klinikai gyakorlatban.

19.45 – 20.00 Kérdések

20.00 – agapé

2013. április 27., szombat

9.00 – 9.30 Előadás: dr. Kézdy Anikó, előadótanár, tanácsadó szakpszichológus, Sapientia Szerzetesi Főiskola, Budapest: Bűn és felodozás: gyakorlati tapasztalatok.

9.30 – 10.00 Előadás: drd. Dávid István, FIKE lelkész, Kolozsvár: Etikai kategória-e a bűn?

10.00 – 10.15 Kérdések

10.15 – 10.30 Kávészünet

10.30 – 11.30 Kerekasztal: dr. Berszán István, Ft. Tófalvi Géza, dr. Albert Lőrincz Enikő, dr. Kézdy Anikó, Dávid István, lelkész. Moderátor: dr. Vik János

11.30 – 11.45 Kávészünet

11.45 – 13.15 Műhelymunkák

1. Lázár Sarolta, klinikai szakpszichológus és szupervizor, pszichoterapeuta és pszichodráma kiképző: A többértelműségek párbeszéde.

2. Petrov Ljubomir, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és pszichodráma kiképző: Értékeket keresve, értékeket találva.

13.30 – Szentmise

A konferencia helyszíne: RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR, KOLOZSVÁR, Iuliu Maniu nr. 5 (Szentegyház u. 5 sz.)

A részvétel díjtalan.

További információk:
Illyés Magda /RKTK/ e-mail: dusika@yahoo.com tel: 0743 – 12 34 64
Homa Ildikó /Psycho-logos/: e-mail: ildiko.homa@gmail.com, tel: 0745 – 70 37 32

Kapcsolódó:

Katolikus pszichológusok és teológusok II. találkozója

 

© psycho-logos|LÁZÁR SAROLTA & HOMA ILDIKÓ