Programok és képzések

 

Homa Ildikó SSS: Női sors vagy életút? Érezve érteni az életet című csíksomlyói előadás hanganyaga meghallgatható itt >>

 


 

A KOLOZS-DOBOKAI RÓMAI KATOLIKUS FŐESPERESSÉG
könyvbemutatóra hívja meg tisztelettel Önt és barátait

 • Köszöntőt mond és adventi elmélkedést tart Ft. Kovács Sándor főesperes
 • A kötetet bemutatja Dr. Vik János, a BBTE Római Katolikus Telógia Kar tanára
 • A könyv megírásának indítékairól beszél a szerző, Homa Ildikó
 • Részleteket olvas fel Bogdán Zsolt színművész
 • Zenei műsor Geréd István kántor
 • Közreműködik a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség valamint a Szent Mihály Caritas Szervezet

Időpont: 2014. december 10., szerda, délután 5 óra
Helyszín: Kolozsvár, Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség díszterme, Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 2. szám, I. emelet

A november elsejéről egy kicsit másképp (TVR - Erdélyi Figyelő)

 

 


KATOLIKUS PSZICHOLÓGUSOK ÉS TEOLÓGUSOK IV. TALÁLKOZÓJA
Önátadás vagy önfeladás? Család, házasság, párkapcsolat

Péntek, október 24.
16.00 – Szentmise a teológia kar kápolnájában
17.00 – Megnyitás, köszöntés: prof. dr. Marton József, egyetemi tanár, a RKTK dékánja; dr. Soós Anna docens, a BBTE rektorhelyettese, Ft. Kovács Sándor kanonok, főesperes-plébános, a rendezvény fővédnöke
17.20 – prof. dr. Szentmártoni Mihály SJ, egyetemi tanár: Az Istent kereső ember – A pszichológia rákérdez az Istenkép fontosságára a segítő szolgálatban
18.20 – Szünet
18.45 – Lothringer Éva, szociális testvér, képzésben lévő családterapeuta: „Kétség az egységben? Egység a két-ségben” Szimbiózistól a szintézisig – családok útkeresései a családterápia tükrében
19.30 – Kérdések, hozzászólások
20.00 – Kötetlen együttlét, agapé

Szombat, október 25.
9.00 – prof. dr. Szentmártoni Mihály SJ, egyetemi tanár: Az embert kereső Isten – A teológia rákérdez a pszichológia fontosságára a lelki életben
10.00 – Kávészünet
10.15 – Petrov Ljubomir, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichodráma kikép-ző: Határaim, határaink, alkalmazkodás, önérvényesítés a mindennapjainkban
11.00 – Szünet
11.15 – Műhelymunkák
Illyés Magda (pszichoterapeuta): Kötődni és/vagy kötözni
Lázár Sarolta (klinikai pszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor): Már százszor megmondtam... Hát ez megint mi? Önáltatás, önfeladás, önátadás
Lothringer Éva (szociális testvér, képzésben lévő családterapeuta): Háza-sokk? Kultúrsokk! Miben hasonlít a globalizált társadalom és a házasság? Társadalmi modellek a párkapcsolatban?... Hogyan próbáljuk megérteni és megoldani mindennapi különbözőségeinket? Utak, tévutak, kiutak, és a saját tapasztalataink...
12.30 – Kávészünet
12.45 – Kerekasztal beszélgetés, moderátor: dr. Vik János (egyetemi adjunktus, logoterapeuta)
13.45 – A tanulmányi napok bezárása: Homa Ildikó (klinikai pszichológus, pszichoterapeuta)
Helyszín: Római Katolikus Teológia Kar díszterme, Kolozsvár, Iuliu Maniu (Szentegyház) u. 5
A részvétel díjtalan.

TÁMOGATÓK:                                                                   SZERVEZŐBIZOTTSÁG:
Szent Mihály Plébánia, Kolozsvár                                       Homa Ildikó
Bolyai Társaság                                                              Illyés Magda
Bethlen Gábor Alap                                                          Lázár Sarolta  
Vik János

 


ÉLET BŐSÉGBEN - 2014. JÚNIUS


 

Viktor E. Frankl (1905–1997) – egy élet a logoterápia jegyében

címmel tanulmányi napot szervez a LENTE (Logóterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület) 2013. június 8-án, szombaton a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar dísztermében (Kolozsvár, Iuliu Maniu /Szentegyház/ utca 5; 2. emelet).

Társszervezők: Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság /EMFT/ és Római Katolikus Teológia Kar /RKTK/, BBTE Kolozsvár.

Program

Péntek, június 7:

19:00 Előzetes nyitott egyetemi előadás és irányított beszélgetés

Köszöntés: Marton József, RKTK dékán; Egyed Péter, EMFT elnök

Sárkány Péter és Vik János: A logoterápia vallásfilozófiai és teológiai dimenziói

Szombat, június 8:

10:00 Megnyitó.

10:15 - 11:15 Alexander Batthyány: Viktor Frankl – egy élet a logoterápia jegyében

11:15 Kiállított fényképek, majd a Jel Kiadó Értelmes Élet sorozata legújabb köteteinek bemutatása

12:00 Ebédszünet

13:30 A Kierkegaard kiállítás megtekintése. Bemutatás: Kovács Eszter és Egyed Péter. Találkozás a Központi Egyetemi Könyvtár főbejáratánál, Clinicilor /Mikó Imre/ utca 2

15:00–15:45 Frankl-portréfilm: „… mégis mondj igent az életre!” /Római Katolikus Teológia Kar díszterme/

15:45–16:15 Kávészünet

16:15–17:45 Kerekasztal-beszélgetés a Frankl-film kapcsán
Résztvevők: Alexander Batthyány, Egyed Péter, Homa Ildikó, Vik János
A beszélgetést moderálja: Sárkány Péter

17:45 A tanulmányi nap bezárása

A részvétel díjtalan. A részvételi szándékot június 5-ig lehet jelezni a vikjanos@logoterapia.ro címen.

Meghívó (.pdf) >>


LELKIGONDOZÓI KÉPZÉS
PAPOKNAK ÉS MEGSZENTELT ÉLETET ÉLŐ SZEMÉLYEKNEK
2012/2013

 

 A képzés viziója és értékei:

Az ember három dimenzió metszéspontjában található: a biológiai, pszichológiai és a spirituális dimenzió találkozásánál, de a spiritális dimenziónak meghatározó szerepe van, az ember „dacoló képességgel” (Viktor Frankl) rendelkezik, ez tesz minket sajátosan emberivé.

A képzés célkitűzései :

Az elméleti képzés és a saját élményfeldolgozás eredményeképpen a részvevő olyan kompetenciákra fog szert tenni és olyan képességeket fog kifejleszteni, amelyek révén:

 • A saját lelki egyensúlya számára fontos életelveket fog elsajátítani;
 • Képessé válik arra, hogy a személyeket a keresztény antropológia fényében lássa: kapcsolatban Istennel, másokkal és önmagával;
 • Képessé válik arra, hogy segítő- (támogató) beszélgetést vezessen az élet sajátos problémái (párkapcsolati problémák, gyász, gyermeknevelés, szakmai fejlődés, lelki életben felmerülő nehézségek) esetén;
 • Képes lesz segítséget nyújtani pszicho-spirituális krízis esetén;
 • Alapkészségekre tesz szert a csoportokkal való foglalkozásban.

Kiknek szól a kurzus: olyan paponak szerzeteseknek és szerzetesnőknek, akik meg szeretnének ismerkedni a lelki segítségnyújtás művészetével, amelyet szakmai szinten nyújthatnak a híveknek a lelki-pszichikai útjukon való kísérésük során.

A kurzus időtartama és programja: 60 óra önismeret, 20 óra elméleti képzés és 20 óra szemináriumi képzés, 20 óra gyakorlat szupervízióval (összesen 120 óra).

A képzés tantárgyai: Spirituális teológia; A lelki tanácsadás alapelemei; Mentálhigiéniés és pszichopatológiai alapismeretek; Az emberi fejlődés pszichológiája; A család pszichológiája és teológiája; Krízis-intervenció; Kommunikáció és empátia; Logoterápiás beszélgetés.  

A képzés másfél napos modulokban zajlik (összesen 8 modul) ROMÁN NYELVEN (ha több magyar nyelvű résztvevő lesz akkor magyar nyelven is megszervezzük). Az első modul időpontja 2012. november 23-24 (péntek és szombat). Az első találkozás után, a csoport tagjaival való közös megegyezés alapján rögzítjük a modulok időpontját, melyek havi rendszerességgel fognak zajlani. Azok számára, akik nem Kolozsvárról jönnek, lehetőség van szállásra is (a rendelkezésünkre álló helyek korlátain belül). Az étkezésről egyénileg gondoskodik mindenki.

A képzés helye:

Szentháromság Evangelizációs Központ Nővérek részére
CLUJ NAPOCA
str. Maramureului nr. 23

Szervezők :

Lázár Sarolta & Homa IldikóCivil Szakmai Pszichológiai Társaság (a szakmai önéletrajzok itt olvashatók: www.psycho-logos.ro )

 

Együttműködve a :

Szent János Evangélista Görög Katolikus Papnevelő Intézettel (Ft. Călin Bot, rektor)

Egyházi jóváhagyás és ajánlás:

Nm. és Ft. Florentin Crihălmeanu, a Kolozsvár-Szamosújvári Görög-Katolikus Egyházmegye püspöke és a Romániai Püspöki Kar szerzetesi ügyekkel megbízottjának engedélyével.

Költségek: az anyagi hozzájárulás a teljes képzéshez 150 RON. Ez az összeg a helyiség használatának kiadásait fedezi.

A képzést a képzők INGYENESEN kínálják fel.

Részvételi feltételek: október és november hónap folyamán egy felvételi interjún való résztvétel (amelyre a következő telefonszámon lehet bejelentkezni: 0745 70 37 32)

 A képzésért felel: Homa Ildikó, sss

 

© psycho-logos|LÁZÁR SAROLTA & HOMA ILDIKÓ