Programe - cursuri

Autocunoașterea și imaginea de sine (Ildikó Homa) - 13 iulie 2013, "Casa Armatei" Sibiu: conferință de psihoterapie pe tema imaginii de sine. (video)


 

CURS DE FORMARE ÎN CONSILIERE SPIRITUALĂ

PENTRU PREOŢI ŞI PERSOANE CONSACRATE
2012/2013

 

Viziunea şi valorile formării:

 Omul se află în intersecţia a trei dimensiuni: cea biologică, psihică şi spirituală, iar dimensiunea spirituală are caracter definitoriu, omul este dotat cu „capacitate de opoziţie” (Viktor Frankl) şi aceasta este ceea ce reprezintă particularitatea umană.

Obiectivele cursului:

prin competenţele însuşite şi abilităţile dezvoltate în cadrul cursului participantul (participanta) pe baza formării teoretice şi a prelucrării experienţelor proprii:

  • va dobândi principii de viaţă folositoare propriului echilibru psiho-spiritual;
  • va deveni capabil(ă) să vadă persoanele prin prisma viziunii antropologiei creştine: în relaţie cu Dumnezeu, cu alţii şi cu sinele;
  • va fi capabil(ă) să conducă o discuţie ajutătoare (de suport) în cazuri de: doliu, probleme specifice de viaţă (probleme de cuplu, educaţia copiilor, traseu profesional, dificultăţi în viaţa spirituală);
  • va fi capabil(ă) să intervină în situaţii de criză psiho-spirituală;
  • va dobândi deprinderi de bază pentru a lucra cu grupuri.

Destinatarii cursului: preoţi şi persoane consacrate (fraţi şi surori) care doresc să se iniţieze în arta ajutorului spiritual, oferit la modul profesional credincioşilor, pe parcursul însoţirii lor pe drumul psiho-spiritual.  

Durata şi programul cursului: 60 de ore de autocunoaştere, 20 de ore cursuri teoretice şi 20 de ore seminarii de formare, 20 de ore practică supervizată (în total 120 de ore).

Discipline de curs: Teologie spirituală; Elementele de bază ale consilierii spirituale; Noţiuni de bază de sănătate mentală şi psihopatologie; Psihologia dezvoltării umane; Psihologia şi teologia familiei; Intervenţia în criză; Comunicare şi empatie; Discuţia logoterapeutică.  

Cursul va fi organizat în module de câte o zi şi jumătate (în total 8 module). Primul modul va fi în data de 23-24 noiembrie (vineri şi sămbătă) 2012. Datele modulelor vor fi stabilite de comun acord cu grupul după prima întâlnire şi vor avea loc cu o regularitate lunară. Pentru cei care vin din afara Clujului există posibilitate de cazare la Centru (în limita locurilor disponibile). De masă se va îngriji fiecare individual.

Locul de desfăşurare:  

Centrul de Evanghelizare pentru Surori ”Sfânta Treime”
CLUJ NAPOCA
str. Maramureşului nr. 23

Organizatorii cursului:

Societatea civilă profesională de psihologie Lázár Sarolta & Homa Ildikó.
(CV-urile se pot citi pe pagina: www.psycho-logos.ro)

 

În colaborare cu:

Seminarul Teologic Greco-Catolic "Sf. Ioan Evanghelistul" (Pr. Călin Bot, rector)

Cu recomandarea şi acordul:

Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla şi responsabil cu viaţa consacrată în cadrul Conferinţei Episcopilor din România.

Costul cursului: Contribuţia pentru întregul curs este de 150 RON şi acoperă cheltuielile folosirii spaţiului.

Formarea este oferită în mod GRATUIT de către formatori.

 Criterii de participare: participarea la un interviu de admitere în cursul lunii octombrie şi noiembrie (programare interviu la nr. telefon 0745 70 37 32)

Responsabilă curs: sr. Ildikó Homa, sss

© psycho-logos|LÁZÁR SAROLTA & HOMA ILDIKÓ