ARTICOLE – Cercetări

Homa Ildikó:

Împlinirea existenţială ca factor preventiv în criza vocaţională

Trăim într-o epocă în care cuvântul spiritualitate poate să însemne practic orice şi ne putem convinge uşor despre acest lucru, dacă vizităm în diferitele librării rafturile cu eticheta Spiritualitate, Autoeducare, Psihoterapie sau chiar Psihologie. Unii autori susţin  că postmodernismul este responsabil pentru această căsătorie dintre spiritualitate şi psihologie. În ultimele două decenii problematica spiritualităţii a cucerit teren în diferitele domenii, cum ar fi consilierea, pedagogia, asistenţa socială, sistemul sanitar sau terapia adicţiilor. Putem vedea această tendinţă şi în DSM IV, unde problemele religioase şi spirituale reprezintă o categorie clinică separată.

În această lucrare, bazată pe o cercetare  empirică am încercat să identific elementele unei spiritualităţi autentice care poate să vină în ajutorul persoanelor consacrate lui Dumnezeu prin voturile monahale. Cercetarea şi-a propus să studieze corelaţiile dintre spiritualitate, singurătate şi împlinirea existenţială în grupuri de persoane religioase,  nereligioase şi călugări/călugăriţe.

Trăim vremuri de criză pe toate planurile. În monahismul apusean fenomenul de apostazie, de părăsire a institutelor de viaţă monahală a devenit alarmant după cel de-al II-lea Conciliu Vatican, şi constituie o reală problemă şi în ziua de azi. Factorul declanşator al crizei vocaţionale este deobicei sentimentul singurătăţii. Criza vocaţională poate duce la părăsirea institutului în lipsa unei solide baze personal-existenţiale. În acest context se subliniază importanţa calităţii formării la viaţa monahală care ar trebui să pună accent mai mare pe dezvoltarea competenţelor existenţiale care să facă posibilă resimţirea împlinirii existenţiale.

Cercetarea a avut ca scop şi validarea empirică a Scalei Existenţiale.

Cuvinte cheie: spiritualitate, împlinire existenţială, competenţe personale şi existenţiale,  criza vocaţională, singurătate, fenomenul de apostazie, formare la viaţă monahală, Scala Existenţială

Cuprins

Introducere
1. Spiritualitate
1.1. Definiţia spiritualităţii
1.2. Vocaţia - un concept teologic
1.3. Spiritualitate şi sănătate
1.4. Viaţa monahală ca viaţă spirituală
1.5. Crize în viaţa vocaţională
2. Sensul vieţii
2.1. Conceptul "sensului vieţii"
2.2. Dimensiunile sensului
2.3. Modele de "SENS"
2.3.1. Modelul religios
2.3.2. Modelul existenţial
2.3.3. Modelul umanistic
2.3.4. Modelul relativist
2.4. Împlinirea existenţială personală
2.5. Căutarea sensului final
3. singurătatea
3.1. Fenomenologia singurătăţii
3.2. Aspectele emoţionale, cognitive, comportamentale şi motivaţionale ale singurătăţii
3.3. Singurătate şi sănătate
3.4. Factori definitori în singurătate
3.5.Modele de singurătate
3.6. Singurătate, a te simţii singur, a fi singur
3.7. Singurătatea în context teologic
4. corelaţiile dintre singurătate, sensul vieţii  şi spiritualitate
5. Metodologia cercetării
5.1. Obiectivele cercetării
5.2. Ipoteze
5.3. Planul de cercetare
5.4. Prezentarea persoanelor participante în cercetare
5.5. Prezentarea scalelor folosite
5.5.1. Scala Existenţială (ESK)
6. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor
6.1. Prezentarea rezultatelor
tabelul 6.1.1.: Corelaţiile dintre sensul vieţii şi singurătate
tabelul 6.1.2.: Corelaţiile dintre sensul vieţii şi spiritualitate
tabelul 6.1.3.: Corelaţiile dintre singurătate şi spiritualitate
figura 6.1.4.: Mediile de spsirtualitate în cele trei grupe
tabelul 6.1.4.:  Rezultatele analizei de varianţă efectuată  pe mediile de spiritualitate în cele 3 grupe
figural 6.1.5.: Mediile singurătăţii în cele 3 grupe
tabelul 6.1.5.: Rezultatele analizei de varianţă efectuată  pe mediile de singurătate  în cele 3 grupe
figura 6.1.6.: Mediile sensului vieţii în cele 3 grupuri
tabelul 6.1.6.: Rezultatele analizei de varianţă efectuată  pe mediile de sensul vieţii  în cele 3 grupe
tabelul 6.1.7.: Mediile vârstei şi proporţia femeilor în cele 3 grupe
tabelul 6.1.8.: Mediile auto-distanţării şi a bunăstării existenţiale în grupele de bărbaţi şi de femei
tabelul 6.1.9.: Corelaţiile dintre vârsta de viaţă şi sensul vieţii
tabelul 6.1.10.: Rezultatele obţinute prin analiză de regresie lineară pe relaţiile dintre singurătate, sensul vieţii şi spiritualitate
tabelul 6.1.11.: Rezultatele analizei de regresie multidimensională pe grupe
figura 6.1.11.1: Liniile de regresie între singurătate şi sensul vieţii în cele 3 grupe
figura 6.1.11.2: Liniile de regresie între singurătate şi spiritualitate în cele 3 grupe 56
6.2. Interpretarea rezultatelor
6.2.1. Prima ipoteză
6.2.2. A doua ipoteză
6.2.3. A treia ipoteză
7. concluzii şi perspective
7.1. Concluzii
7.2. Perspective
Bibliografie
Anexe
Anexa 1.: scala existenţială

pentru lucrarea întreagă scrieţi la adresa: ildiko.homa@gmail.com


© psycho-logos|LÁZÁR SAROLTA & HOMA ILDIKÓ