psycho-logos

|

LÁZÁR SAROLTA & HOMA ILDIKÓ

PSYCHO-LOGOS

LÁZÁR SAROLTA & HOMA ILDIKÓ  CIVIL PSZICHOLÓGIAI SZAKMAI TÁRSASÁG

ÉRTÉKEINK:

Senki sem ismerheti meg teljesen egy másik ember lényegét, csak akkor, ha szereti. A szeretete teszi képessé arra, hogy meglássa a szeretett személy alapvető vonásait és tulajdonságait; sőt mi több, meglássa a benne rejlő lehetőségeket is.” (Viktor Frankl)

“Kezdetben volt a létezés, de a létezés nincs létező lény, vagy létező dolog nélkül. Kezdetben volt a szó, a gondolat, de a tett még előbb volt. Kezdetben volt a tett, de a tett nincs cselekvő nélkül, nincs olyan tárgy nélkül, amelyre a tett irányul és olyan “te” nélkül, akivel a cselekvő találkozik. Kezdetben volt a találkozás.” (Jacob  Levy Moreno)

VIZIÓNK: „Hisz mindnyájan egy nagycsalád, ha úgy tetszik, egymás testvérei vagyunk.”  (Jacob Levy Moreno)

Comments are closed.